Mobirise

ОСНОВНІ ФУНКЦІЇ ТА НАПРЯМКИ РОБОТИ ІМЦ ПАЛАЦУ
У 2021-2022 н.р.


Методична робота в КПНЗ «Міський палац дітей та юнацтва» ДМР посідає особливе місце в системі роботи закладу, тісно пов’язана з його основними функціями і завданнями на сучасному етапі.

Методична робота МПДЮ – це систематична, цілеспрямована, колективна й індивідуальна діяльність педагогів з підвищення наукового і загальнокультурного рівня, вдосконалення психолого-педагогічної підготовки і професійної майстерності.

Систему методичної роботи МПДЮ побудовано на основі діагностики, аналізу інформації про стан професійної компетентності педагогів, їхніх потреб і труднощів, які виникають під час роботи. 

free bootstrap theme

У системі методичної роботи вирішуються такі завдання:

- підвищення професіоналізму педагогічного колективу;
- вироблення єдиного педагогічного стилю, загальних позицій;
- координація змісту і вдосконалення методичної колективної і індивідуальної діяльності педагогів;
- виявлення, узагальнення, впровадження в практику роботи перспективно- педагогічного досвіду з актуальних проблем виховної роботи;
- забезпечення доступу педагогів до необхідної методичної професійної інформації;
- аналіз нормативно – правових документів позашкільної освіти;
- надання консультативної допомоги педагогам;
- поновлення та зміцнення інформаційно - методичної бази в ІМЦ;
- розробка методичних рекомендацій;
- створення умов для найбільш повного розкриття здібностей, талантів кожного педагога;
- надання методичної допомоги молодим та малодосвідченим педагогам;
- підготовка педагогів до атестації.

Форми організації методичної роботи:
1. Колективні форми:


- семінари та практикуми;
- методичні об’єднання;
- методичні наради;
- педагогічні ради;
- школа молодого педагога;
- творчі зустрічі.

2. Індивідуальні форми:

- індивідуальні консультації;
- співбесіди;
- самоосвіта.

Основні форми вивчення й узагальнення педагогічного досвіду:


- педагогічні та методичні наради;
- науково – методичні конференції;
- педагогічні виставки;
- відкриті заняття, тематичні концерти, звітні концерти;
- педагогічні консультації;
- самоосвіта.

Структура, зміст та організація методичної роботи МПДЮ зумовлені метою її створення й системою організації навчально-виховного процесу.

ЗАКОНОДАВЧА БАЗА:


ЗАКОНИ УКРАЇНИ:

- Закон України "Про правовий статус та вшанування пам'яті борців за незалежність України у XX столітті"
- Закон України "Про засудження комуністичного та націонал - соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні"
- Закон України "Про увічнення перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939-1945 років"


УКАЗИ ПРЕЗИДЕНТА:

- Указ Президента України №580/2015 "Про Стратегію національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2016 — 2020 роки"
- Указ Президента України №334/2015 "Про заходи щодо поліпшення національно-патріотичного виховання дітей та молоді"
- Указ Президента України від 13.11.2014 № 872 "Про День Гідності та Свободи"
- Указ Президента України від 13.11.2014 № 871 "Про День Соборності України"
- Указ Президента України від 14.10.2014 № 806 "Про День захисника України"
- Указ Президента України від 24.09.2014 № 744 "Про невідкладні заходи щодо захисту України та зміцнення її обороноздатності"
- Указ Президента України №272/2009 "Про проведення Всеукраїнської молодіжної акції "Пам'ятати. Відродити. Зберегти"
- Указ Президента України №212/2012 " Про Стратегію державної політики сприяння розвитку громадянського суспільства в Україні та першочергові заходи щодо її реалізації"
- Концепція допризовної підготовки і військово-патріотичного виховання молоді, схвалена Указом Президента України від 25 жовтня 2002 року № 948


ПОСТАНОВИ, РОСПОРЯДЖЕННЯ, ДОРУЧЕННЯ КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ:

- РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 25 грудня 2015 р. № 1400-р Про затвердження плану заходів щодо національно-патріотичного виховання молоді на 2016 рік
- РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 8 грудня 2009 р. N 1494-р Про затвердження плану заходів щодо підвищення рівня патріотичного виховання учнівської та студентської молоді шляхом проведення на постійній основі тематичних екскурсій з відвідуванням об'єктів культурної спадщини
- ПОСТАНОВА ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ Про Державний прапор України
- ПОСТАНОВА ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ Про Державний герб України


НАКАЗИ МОНУ:

- Наказ МОН № 641 від 16.06.15 року КОНЦЕПЦІЯ НАЦІОНАЛЬНО-ПАТРІОТИЧНОГО ВИХОВАННЯ ДІТЕЙ ТА МОЛОДІ
- Наказ МОН № 768 від 16.07.15 року № 768 від 16 липня 2015 року Про національно-патріотичне виховання в системі освіти
- Наказ Міністерства освіти і науки України від 27.10.2014 № 1232 "Про затвердження плану заходів щодо посилення національно-патріотичного виховання дітей та учнівської молоді"
- Наказ МОН молодь спорт №1243 від 31.10.11 року Про Основні орієнтири виховання учнів 1-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів України
- Наказ, Міністерство у справах сім'ї, молоді та спорту; Міністерство оборони; Міністерство культури і туризму; Міністерство освіти і науки № 3754/981/538/49 від 27.10.09 року Про затвердження Концепції національно-патріотичного виховання молоді
- Наказ Міністерства освіти і науки України від 07.09.2000 №439 "Про затвердження Рекомендацій щодо порядку використання державної символіки в навчальних закладах України"


ЛИСТИ МОНУ:

- Лист МОН № 1/9-455 від 25.09.15 року "Щодо заходів з відзначення Дня захисника України"
- Лист Міністерства освіти і науки Українивід 08.05.2015 №1/9-235 "Щодо відвідування музеїв та навчально-тематичних екскурсій"
- Лист МОН № 1/9-211 від 23.04.15 року Про відзначення Дня пам’яті та примирення і Дня Перемоги над нацизмом у Європі
- Лист МОН № 1/9-78 від 17.02.15 року Про організацію Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичноїгри "Сокіл" ("Джура") в навчальних закладах
- Лист МОН № 1/9-614 від 27.11.14 року "Про методичні рекомендації щодо національно-патріотичного виховання"
- Лист МОН № 1/9-412 від 13.08.14 року "Про проведення Уроків мужності"
- Лист МОН молодь спорт № 1/9-530 від 27.07.12 року "Щодо виховання сучасного громадянина в полікультурному середовищі засобами позакласної роботи"

ТВОРЧІ НАРОБКИ - КЕРІВНИКІВ ГУРТКІВ-МЕТОДИСТІВ:

ІНФОРМАЦІЙНО-МЕТОДИЧНИЙ ЦЕНТР РЕКОМЕНДУЄ

Обдаровані діти – це золотий запас нації, її інтелектуальна еліта, світовий авторитет, гордість і честь.
Обдаровані діти – це діти, в яких у ранньому віці виявляються здібності до виконання певних видів діяльності. Вони вирізняються серед однолітків, їх успіхи не є випадковими, а виявляються постійно.

Обдаровані діти характеризуються високим розвитком мислення, уяви, стійким запам'ятовуванням навчального матеріалу, розвинутими навичками самоконтролю в навчальній діяльності. Їм властива висока працездатність, розумова активність, неординарність, сформованість різних видів пам'яті, швидкість реакції.


За умов модернізації системи освіти, підвищення ролі творчої особистості значну увагу приділено роботі з обдарованими дітьми.
Сучасна система освіти має забезпечити умови для всебічного розкриття потенціалу обдарованої особистості. Вихованець має стати суб'єктом самовиховання, самоосвіти, саморозвитку. Тому основні завдання методичної служби на сучасному етапі:

● зацікавлення всіх навчальних закладів у всебічному розвитку талантів;
● пошук, розвиток і підтримка обдарованих дітей;
● орієнтація педагогічного процесу на добір форм, змісту, методів, засобів навчання та виховання, за яких розвиватиметься творча особистість.Важливу роль у підтримці інтелектуально здібної дитини, здатної до творчості, відіграють заклади позашкільної освіти.
Робота з обдарованими дітьми вимагає належної змістової наповненості занять, зорієнтованості на новизну інформації та різноманітні види пошукової розвиваючої, творчої діяльності. Вона під силу високопрофесійним педагогам, які володіють сучасними методиками, технологіями навчання й виховання, методами діагностики якості освіти; здатних до всебічного аналізу своєї педагогічної діяльності, об'єктивного оцінювання досягнень у розвитку учнів.


Серед методів навчання обдарованих учнів мають превалювати самостійна робота, пошуковий і дослідницький підходи до засвоєних знань, умінь і навичок. Контроль за їх навчанням повинен стимулювати поглиблене вивчення, систематизацію, класифікацію навчального матеріалу, перенесення знань у нові ситуації, розвиток творчих елементів у їх навчанні. Домашні завдання повинні мати творчий, диференційований характер.
У сучасній педагогічній теорії та практиці відбувається інтенсивний процес розробки системи виховання та навчання обдарованих дітей. Про це свідчать численні наукові, методичні публікації, науково-практичні конференції тощо.


За визначенням багатьох учених, складовими системи роботи з цієї проблеми, на які треба орієнтувати педагогічних працівників, є:
• концепція обдарованості;
• психодіагностика (виявлення рівня обдарованості);
• прогнозування розвитку обдарованих дітей;
• технології та методики виховання, навчання й розвитку творчого потенціалу особистості.

Складна та багатоаспектна проблема роботи з обдарованими дітьми потребує якісних нововведень на рівні теорії та практики.
Обдаровані діти потребують спеціально розроблених для них навчальних програм та методик. Саме тому вчитель має готуватись до роботи з обдарованими дітьми – змінювати зміст навчання, його процес, результати, саму психологічну атмосферу. При організації навчально - виховної діяльності обдарованих учнів вчителю можна порадити враховувати такі моменти.

Доцільно використовувати такі творчі методи, які сприяють ефективній роботі з обдарованими дітьми:
• повага до бажання учнів працювати самостійно;
• вміння утримуватися в процесі творчої діяльності;
• надання дитині свободи вибору галузі застосування своїх здібностей, методів досягнення мети;
• індивідуальне застосування навчальної програми залежно від особливостей учня;
• заохочення роботи над проектами, запропонованими своїми учнями;
• виключення будь-якого тиску на дітей, створення розкріпачення атмосфери;
• схвалення результатів діяльності дітей в одній галузі з метою спонукати бажання випробовувати себе в інших видах діяльності;
• підкреслювання позитивного значення індивідуальних відмінностей;
• надання авторитетної допомоги дітей, які висловлюють відміну від інших точки зору і у зв'язків з цим відчувають тиск з боку ровесників;
• добування максимальної користі з хобі, конкретних захоплень, індивідуальних нахилів;
• терпиме ставлення до можливого безладдя;
• заохочення максимальної захопленості у спільній діяльності;
• переконання учнів, що вчитель є їхнім однодумцям, а не ворогом;
• при складанні індивідуальних програм потрібно враховувати проблеми обдарованих дітей;

Отже, при плануванні роботи з обдарованими дітьми можна порекомендувати такий перелік орієнтованих заходів:
- Створення інформаційного банку даних обдарованих дітей із різних напрямів діяльності.
- Систематизація матеріалів періодичних видань із проблеми дитячої обдарованості.
- Проведення проблемно-тематичних семінарів із метою систематичного підвищення майстерності вчителів, які працюють з обдарованими дітьми.
- Створення авторських програм та методичних розробок, спрямованих на виявлення та розвиток обдарованих дітей молодшого шкільного віку.
- Залучення до роботи з обдарованими дітьми вчителів, які мають педагогічні звання «учитель-методист», «старший вчитель».
- Підготовка до друку матеріалів із досвіду роботи, рекомендацій учителів, які працюють з обдарованими дітьми.
- Організація та проведення творчих звітів педагогів за результатами роботи з обдарованими дітьми на індивідуальних заняттях, гуртках, студіях.
- Забезпечення до участі обдарованих дітей у міських, районних, обласних творчих конкурсах.
- Розгляд питань організації роботи з обдарованими дітьми та визначення подальших напрямів роботи на засіданнях методичних об'єднань, педагогічних радах, нарадах при директорі.


Наші обдаровані діти – наше майбутнє. А майбутнє повинно бути краще, ніж сьогодення.

ШКОЛА МОЛОДОГО ПЕДАГОГА:

Девіз нашого колективу:
"Ми не намагаємося стати кращими за інших,
ми прагнемо стати завтра кращими за нас сьогоднішніх".

Метою діяльності школи молодого педагога є підвищення педагогічної майстерності молодих та малодосвідчених педагогів Палацу.

Основним змістом діяльності школи молодого педагога є:

- формування навичок організації навчально – виховного процесу з вихованцями Палацу;
- розгляд, розробка, оформлення та ведення ділової документації;
- проектування та проведення навчально – виховних заходів;
- забезпечення методичної допомоги молодим педагогам у підготовці та проведенні відкритих занять;
- ознайомлення з новими підходами, критеріями, вимогами до оцінки освітньої діяльності педагога;
- вивчення та впровадження в практику сучасних педагогічних технологій і форм;
- проведення з молодими та малодосвідченими педагогами індивідуальних та колективних форм методичної роботи.

Методи й прийоми роботи з молодими педагогами у Палаці:

- знайомство молодих педагогів, які прийшли працювати в Палац, з педагогічним колективом.
- знайомство молодих колег з традиціями та здобутками Палацу.
- знайомство молодих колег з матеріалами педагогічного досвіду керівників гуртків Палацу через альбоми, узагальнення досвіду роботи й перегляд сценаріїв відкритих уроків.
- Установлення наставництва для молодих колег.
- Молоді колеги мають право відвідувати уроки усіх педагогів Палацу.
- Для молодих педагогів проводяться індивідуальні та колективні консультації.

Форми роботи:
групові:
- семінари
- тренінги
- індивідуальні консультації

самоосвіта:
- пошук та вивчення матеріалів по темі
- опрацювання матеріалів інформаційно-методичного центру Палацу

Підсумок року підведення підсумків активності педагогів.

Складовими успішного гурткового заняття є:
- теоретична підготовка: опрацювання дидактичної літератури, відвідування майстер класів, виставок, музеїв мистецтв, сучасних галерей, тощо;
- підготовка наочності, роздаткового матеріалу, допоміжних засобів, інструментів тощо;
- співпраця з колегами, психологами, соціальними педагогами;
- робота з батьками вихованців Палацу. 

КПНЗ МІСЬКИЙ ПАЛАЦ ДІТЕЙ ТА ЮНАЦТВА ДМР

Всі права захищені. Використання матеріалів сайту і автоматизоване копіювання інформації сайту будь-якими програмами без письмового дозволу КЗПО "Міський Палац дітей та молоді" ДМР заборонено.

МИ У СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖАХ
Комунальний заклад позашкільної освіти "Міський Палац дітей та молоді"
Дніпровської міської ради

49094, Україна, місто Дніпро,
вулиця Набережна Перемоги, 5

  • Copyright 2023 PALACEDNIPRO 
  • Авторське право © 2023
  • Всі права захищено